Naar school

Als een kind 4 jaar wordt, breekt er een belangrijke periode aan in het leven van kind en ouders. Het kind gaat de basisschool bezoeken. Acht jaar lang vertrouwen ouders een belangrijk deel van de zorg voor hun kind toe aan een schoolteam en werken ouders en team samen tijdens deze bijzondere periode. Een juiste schoolkeuze is daarom van groot belang.  

Kinderen moeten hun talenten kunnen ontplooien in een veilige omgeving. Adaptief onderwijs, dat is waar wij voor staan en dat betekent dat we denken in termen van opvoedings- en onderwijsbehoeften: elk kind een passend programma. Lezen is een van onze speerpunten, we streven naar sterk leesonderwijs en een inspirerende leesomgeving. “Lezen is de basis voor leren”.  

Onze school staat open voor ouders, voor een gesprek, vragen en opmerkingen, maar ook om mee te denken en samen dingen te organiseren. Dit gebeurt formeel via de medezeggenschapsraad en oudervereniging. Daarnaast bevragen we onze ouders regelmatig over specifieke onderwerpen middels een kwartaalmeting. Deze kwartaalmeting geeft ons snel inzicht rondom een onderwerp waarbij we ons beleid snel kunnen aanpassen.  

Kindcentrum Jij is een openbare basisschool. Het devies van het openbaar onderwijs ‘niet apart, maar samen’ heeft nog niets aan actualiteit verloren. Integendeel, juist in een maatschappij waarin het individu steeds meer aandacht opeist, zullen wij het belang van wederzijds respect en samenwerking benadrukken.  

Bent u op zoek naar meer informatie of heeft u vragen over de school verzoek ik u contact op te nemen met Laura Maliepaard via

076 593 8218.

 

Terug

Abtslaan 15

4844 SL Terheijden

076 593 8218

info.kcjij@nullstichtingobo.nl